ثبت سفارش پاکت

چاپخانه مجهز
قیمت مناسب
تضمین کیفیت
پشتیبانی قدرتمند
کنترل فایل
سفارش آنلاین چاپ پاکت A3

پاکت سایز A4

مدت زمان 7 – 10 روز کاری
قیمت از 910/000 تومان
استعلام قیمت و ثبت سفارش
سفارش آنلاین چاپ پاکت A6

پاکت سایز A5

مدت زمان 7- 10 روز کاری
قیمت از 462/000 تومان
استعلام قیمت و ثبت سفارش

سایز 31×22 جنس تحریر ، گلاسه و کتان

سایز 22×16 در جنس تحریر ، گلاسه و کتان

پاکت ملخی (نامه)

مدت زمان 7 – 10 روز کاری
قیمت از 352/000 تومان
استعلام قیمت و ثبت سفارش
سفارش آنلاین چاپ پاکت CD

پاکت CD

مدت زمان 10- 12 روز کاری
قیمت از 470/000 تومان
استعلام قیمت و ثبت سفارش

سایز 22×11 در جنس تحریر ، گلاسه و کتان

جنس گلاسه با روکش سلقون و بدون روکش ، سوسماری

سفارش آنلاین چاپ پاکت دارو

پاکت دارو (قرص)

مدت زمان 10 – 12 روز کاری
قیمت از 226/000 تومان
استعلام قیمت و ثبت سفارش
پاکت عکاسی

پاکت عکاسی

مدت زمان 10 – 12 روز کاری
قیمت از 226/000 تومان
استعلام قیمت و ثبت سفارش

سایز 8×11 در جنس تحریر ، گلاسه

سایز 8×11 در جنس تحریر ، گلاسه

ثبت-سفارش-پاکت-آزمایشگاهی

پاکت آزمایشگاهی

مدت زمان 7 – 10 روز کاری
قیمت از 640/000 تومان
استعلام قیمت و ثبت سفارش

مدل های پنجره دار و کاور جواب آزمایش در ابعاد استاندارد