ثبت سفارش آنلاین چاپ

با سامانه ثبت سفارش آنلاین چاپ آکسون در7 روز هفته و 24 ساعته شبانه روز، سفارشات خود را ثبت و پیگیری کنید.

چاپخانه مجهز
قیمت مناسب
تضمین کیفیت
پشتیبانی قدرتمند
کنترل فایل
چاپ کارت ویزیت

کارت ویزیت

مدت زمان 3 – 12 روز کاری
قیمت از 64/000 تومان
استعلام قیمت و ثبت سفارش

تراکت (فلایر)

مدت زمان 2 – 5 روز کاری
قیمت از 64/000 تومان
استعلام قیمت و ثبت سفارش
سفارش آنلاین چاپ سربرگ

سربرگ

مدت زمان 2 – 5 روز کاری
قیمت از 64/000 تومان
استعلام قیمت و ثبت سفارش
سفارش آنلاین چاپ پاکت

پاکت نامه

مدت زمان 5 – 8 روز کاری
قیمت از 352/000 تومان
استعلام قیمت و ثبت سفارش
سفارش آنلاین چاپ ساک دستی

ساک دستی

مدت زمان 7 – 10 روز کاری
قیمت از 2/100 تومان
استعلام قیمت و ثبت سفارش
سفارش آنلاین چاپ برچسب

برچسب (لیبل)

مدت زمان 2 -6 روز کاری
قیمت از 84/000 تومان
استعلام قیمت و ثبت سفارش
سفارش آنلاین چاپ بروشور

بروشور

مدت زمان 5 -7 روز کاری
قیمت از 420/000 تومان
استعلام قیمت و ثبت سفارش
سفارش آنلاین چاپ فاکتور

فاکتور و قبض

مدت زمان 6 -10 روز کاری
قیمت از 196/000 تومان
استعلام قیمت و ثبت سفارش
سفارش آنلاین چاپ پوستر

پوستر

مدت زمان 1 -5 روز کاری
قیمت از 506/000 تومان
استعلام قیمت و ثبت سفارش
سفارش آنلاین چاپ پاکت دارو

پاکت دارو قرص

مدت زمان 7 -10 روز کاری
قیمت از 226/000 تومان
استعلام قیمت و ثبت سفارش
سفارش آنلاین چاپ پاکت عکس پرسنلی

پاکت عکس پرسنلی

مدت زمان 7 -10 روز کاری
قیمت از 226/000 تومان
استعلام قیمت و ثبت سفارش
سفارش آنلاین چاپ پاکت آزمایشگاهی

پاکت آزمایشگاهی

مدت زمان 10-12 روز کاری
قیمت از 640/000 تومان
استعلام قیمت و ثبت سفارش
سفارش آنلاین چاپ کاتالوگ

کاتالوگ تک برگی

مدت زمان 3 -5 روز کاری
قیمت از 801/000 تومان
استعلام قیمت و ثبت سفارش
چاپ فوری انتخاباتی

چاپ پکیج انتخاباتی

مدت زمان 1 -6 روز کاری
قیمت از 3 میلیون تومان
استعلام قیمت و ثبت سفارش