تخفیفات ویژه برای همکارانی که در طول یک ماه از فرم های عمومی خرید داشته باشند

سقف خرید در طول یکماهدرصد تخفیف همکاری
2 تا 5 میلیون تومان8 دردصد
5 تا 20 میلیون تومان12 دردصد
20 تا 50 میلیون تومان16 دردصد
50 تا 100 میلیون تومان18 دردصد
100 تا 200 میلیون تومان20 دردصد
off print

فرم های عمومی شامل :

تمامی محصولاتی که در سایت امکان ثبت سفارش آنلاین دارند شامل فرم عمومی می باشد (بجر ساک دستی های کاغذی و پارچه ای و پوستر )

مبلغ تخفیفات یکم تا پنجم هر ماه در حساب کاربری شما به صورت خودکار منظور می گردد