تخفیفات ویژه برای همکارانی که در طول یک ماه از فرم های عمومی خرید داشته باشند

سقف خرید در طول یکماه درصد تخفیف همکاری
3 میلیون تومان 4 دردصد
10 میلیون تومان 6 دردصد
20 میلیون تومان 8 دردصد
40 میلیون تومان 12 دردصد
80 میلیون تومان  18 دردصد
off print

فرم های عمومی شامل :

تمامی محصولاتی که در سایت امکان ثبت سفارش آنلاین دارند شامل فرم عمومی می باشد (بجر ساک دستی های کاغذی و پارچه ای و پوستر )

مبلغ تخفیفات یکم تا سوم هر ماه در حساب کاربری شما به صورت خودکار منظور می گردد