تخفیفات ویژه برای همکارانی که در طول یک ماه از فرم های عمومی خرید داشته باشند

سقف خرید در طول یکماه درصد تخفیف همکاری
3 میلیون تومان 8 دردصد
8 میلیون تومان 10 دردصد
12 میلیون تومان 12 دردصد
20 میلیون تومان 14 دردصد
40 میلیون تومان 16 دردصد
60 میلیون تومان 18 دردصد
80 میلیون تومان 20 دردصد
off print

فرم های عمومی شامل :

تمامی محصولاتی که در سایت امکان ثبت سفارش آنلاین دارند شامل فرم عمومی می باشد (بجر ساک دستی های کاغذی و پارچه ای و پوستر )

مبلغ تخفیفات یکم تا سوم هر ماه در حساب کاربری شما به صورت خودکار منظور می گردد