نمایش همه
چاپ برچسب سی دی

پاکت CD / برچسب CD

توضیحات
چاپ تمامی فرم ها تمام رنگی می باشد . 
پسوند کلیه فایل های فقط JPG باشد.
لطفا نام فایل ضمیمه شده فارسی نباشـد.
 مثال : فارسی : (فایل اشتباه) آکسون.jpg 
انگلیسی : (فایل درست) akson.jpg
مبنای محصولات در تعداد هزار عددی می باشند.
قبل از هرگونه طراحی جهت دریافت قالب طراحی  قسمت راهنمای سایت مراجعه کنید .
ثبت و پرداخت سفارشات در این سامانه به منزله مطالعه و تایید قوانین چاپخانه می باشد.