انواع پکیج های ویژه انتخابات مجلس شورای اسلامی بر اساس نیاز های شما

چاپ با طراحی رایگان

با انتخاب پکیج های انتخاباتی در وقت و هزینه های خود صرفه جویی کنید.

پکیج ها به صورتی طراحی شده که بیشترین بازدهی را با کمترین هزینه برای مشتریان برقرار کند ،پکیج ها به صورت پیشنهادی می باشد و چنانچه شما پکیجی خاص با تعداد و جنس هایی متفاوت در نظر داشته باشید قابل اجراست.

قیمت پکیج های انتخاباتی بر اساس میلیون می باشد

ارسال به سراسر کشور بدون محدودیت شهر و استان

پکیج شماره 1

تومان8/990
 • کارت ویزیت یکرو گلاسه 5000 عدد
 • تراکت A6 تحریر یکرو 5000 عدد
 • تراکت A5 تحریر یکرو 5000 عدد
 • بروشور A4 دورو گلاسه (ندارد)
 • پوستر A3 یکرو تحریر 2000 عدد
 • پوستر یکرو 50×70 سانتی متر تحریر (ندارد)
 • پوستر نواری 17×48 سانتی متر 2000 عدد
 • تقویم دیواری A3 گلاسه (ندارد)
 • تقویم جیبی گلاسه 9×8 سانتی متر (ندارد)

پکیج شماره 2

تومان16/025
 • کارت ویزیت یکرو گلاسه 10/000 عدد
 • تراکت A6 تحریر یکرو 20/000 عدد
 • تراکت A5 تحریر یکرو 10/000 عدد
 • بروشور A4 دورو گلاسه 1000 عدد
 • پوستر A3 یکرو تحریر 2000 عدد
 • پوستر یکرو 50×70 سانتی متر تحریر (ندارد)
 • پوستر نواری 17×48 سانتی متر 2000 عدد
 • تقویم دیواری A3 گلاسه (ندارد)
 • تقویم جیبی گلاسه 9×8 سانتی متر 1000 عدد

پکیج شماره 3

تومان20/530
 • کارت ویزیت یکرو گلاسه 15/000 عدد
 • تراکت A6 تحریر یکرو 20/000 عدد
 • تراکت A5 تحریر یکرو 15/000 عدد
 • بروشور A4 دورو گلاسه 1000 عدد
 • پوستر A3 یکرو تحریر 5000 عدد
 • پوستر یکرو 50×70 سانتی متر تحریر (ندارد)
 • پوستر نواری 17×48 سانتی متر (ندارد)
 • تقویم دیواری A3 گلاسه 1000 عدد
 • تقویم جیبی گلاسه 9×8 سانتی متر (ندارد)

پکیج شماره 4

تومان30/250
 • کارت ویزیت دورو گلاسه 15/000 عدد
 • تراکت A6 تحریر یکرو 20/000 عدد
 • تراکت A5 تحریر یکرو 15/000 عدد
 • بروشور A4 دورو گلاسه 1000 عدد
 • پوستر A3 یکرو تحریر 5000 عدد
 • پوستر یکرو 50×70 سانتی متر تحریر 1000 عدد
 • پوستر نواری 17×48 سانتی متر (ندارد)
 • تقویم دیواری A3 گلاسه 1000 عدد
 • تقویم جیبی گلاسه 9×8 سانتی متر (ندارد)

پکیج شماره 5

تومان39/960
 • کارت ویزیت یکرو گلاسه 30/000 عدد
 • تراکت A6 تحریر یکرو 30/000 عدد
 • تراکت A5 تحریر یکرو 20/000 عدد
 • بروشور A4 دورو گلاسه 2000 عدد
 • پوستر A3 یکرو تحریر 10/000 عدد
 • پوستر یکرو 50×70 سانتی متر تحریر 1000 عدد
 • پوستر نواری 17×48 سانتی متر 2000 عدد
 • تقویم دیواری A3 گلاسه (ندارد)
 • تقویم جیبی گلاسه 9×8 سانتی متر 3000 عدد

پکیج شماره 6

تومان85/040
 • کارت ویزیت دورو گلاسه 50/000 عدد
 • تراکت A6 تحریر دورو 50/000 عدد
 • تراکت A5 تحریر یکرو 30/000 عدد
 • بروشور A4 دورو گلاسه 5000 عدد
 • پوستر A3 یکرو تحریر 25/000 عدد
 • پوستر یکرو 50×70 سانتی متر تحریر 2000 عدد
 • پوستر نواری 17×48 سانتی متر 2000 عدد
 • تقویم دیواری A3 گلاسه 5000 عدد
 • تقویم جیبی گلاسه 9×8 سانتی متر 5000 عدد

تعرفه چاپ کارت ویزیت انتخاباتی

نوع جنس سایز تیراژ قیمت زمان تحویل
کارت ویزیت سلفون براق یکرو 8.5×4.8 1000 199/000 4 روز کاری
کارت ویزیت سلفون براق دورو 8.5×4.8 1000 267/000 5 روز کاری
کارت ویزیت سلفون براق – مات دورگرد حرارتی 6×9 1000 370/000 7 روز کاری
کارت ویزیت سلفون براق – مات دورگرد دورو فوری 6×9 1000 405/000 4 روز کاری
کارت ویزیت سلفون مات یکرو 8.5×4.8 1000 199/000 3 روز کاری
کارت ویزیت سلفون مات دورو 8.5×4.8 1000 267/000 4 روز کاری
کارت ویزیت گلاسه بدون روکش یکرو 8.5×4.8 1000 169/000 5 روز کاری
کارت ویزیت گلاسه بدون روکش دورو 8.5×4.8 1000 207/000 5 روز کاری
کارت ویزیت لمینت براق بزرگ دورو 6×9 1000 628/000 7 روز کاری
کارت ویزیت لمینت براق بزرگ دورو فوری 6×9 1000 664/000 4 روز کاری
کارت ویزیت لمینت مات بزرگ دورو 6×9 1000 812/000 7 روز کاری
کارت ویزیت لمینت مات بزرگ دورو فوری 6×9 1000 848/000 4 روز کاری
کارت ویزیت لمینت برجسته بزرگ دورو 6×9 1000 706/000 7 روز کاری

در چاپ کارت ویزیت های انتخاباتی تعداد بالا ، بر اساس قیمت های فوق ضرب می شود

تعرفه چاپ بنر انتخاباتی

نوع جنس سایز قیمت هر متر مربع
بنر کیفیت بالا متر مربع (1×1 متر) مبنای محاسبه 68/000

چاپ بنر در ابعاد دلخواه و آزاد می باشد بدون محدودیت سایز ، که بر قیمت هر قطعه بنر بر اساس متر مربع محاسبه می شود .

هزینه هر عدد منگنه 2/000 تومان و هزینه هر سمت لیفه (مخصوص داربست) 150/000 تومان می باشد

تعرفه چاپ بروشور انتخاباتی

نوع جنس سایز تیراژ قیمت (تومان) زمان تحویل
بروشور A4 گلاسه با خط تا 29×20 1000 2/050/000 7 روز کاری
بروشور A4 گلاسه با خط تا 29×20 2000 3/082/000 7 روز کاری
بروشور A4 تحریر با خط تا 29×20 1000 1/709/000 7 روز کاری
بروشور A4 تحریر با خط تا 29×20 2000 2/488/000 7 روز کاری

تعرفه چاپ پوستر انتخاباتی

سایز تعداد تحریر 80 گرم گلاسه 135گرم
28×40 سانتی متر 1000 1/980/000 2/574/000
28×40 سانتی متر 2000 2/994/000 4/184/000
28×40 سانتی متر 5000 5/942/000 8/918/000
سایز تعداد تحریر 80 گرم گلاسه 135گرم
35×50 سانتی متر 1000 3/036/000 3/934/000
35×50 سانتی متر 2000 4/598/000 6/410/000
سایز تعداد تحریر 80 گرم گلاسه 135گرم
45×60 سانتی متر 1000 5/860/000 6/918/000
45×60 سانتی متر 2000 8/765/000 10/870/000
سایز تعداد تحریر 80 گرم گلاسه 135گرم
50×70 سانتی متر 1000 6/080/000 7/908/000
50×70 سانتی متر 2000 9/210/000 12/850/000

تعرفه چاپ تراکت انتخاباتی

تراکت گلاسه A3 تعداد قیمت چاپ یکرو قیمت چاپ دورو
تراکت گلاسه A3 1000 عدد 2/574/000 3/614/000
تراکت گلاسه A3 2000 عدد 4/184/000 5/364/000
تراکت گلاسه A3 5000 عدد 8/918/000 10/428/000
تراکت تحریر A3 تعداد قیمت چاپ یکرو قیمت چاپ دورو
تراکت تحریر A3 1000 عدد 1/980/000 3/018/000
تراکت تحریر A3 2000 عدد 2/994/000 4/176/000
تراکت تحریر A3 5000 عدد 5/942/000 7/454/000
تراکت گلاسه A4 تعداد قیمت چاپ یکرو قیمت چاپ دورو
تراکت گلاسه A4 1000 عدد 1/287/000 1/807/000
تراکت گلاسه A4 2000 عدد 2/092/000 2/682/000
تراکت گلاسه A4 5000 عدد 4/459/000 5/214/000
تراکت تحریر A4 تعداد قیمت چاپ یکرو قیمت چاپ دورو
تراکت تحریر A4 1000 عدد 990/000 1/509/000
تراکت تحریر A4 2000 عدد 1/497/000 2/088/000
تراکت تحریر A4 5000 عدد 2/971/000 3/727/000
تراکت گلاسه A5 تعداد قیمت چاپ یکرو قیمت چاپ دورو
تراکت گلاسه A5 1000 عدد 644/000 903/000
تراکت گلاسه A5 2000 عدد 1/046/000 1/341/000
تراکت گلاسه A5 5000 عدد 2/229/000 2/607/000
تراکت تحریر A5 تعداد قیمت چاپ یکرو قیمت چاپ دورو
تراکت تحریر A5 1000 عدد 495/000 754/000
تراکت تحریر A5 2000 عدد 748/000 1/044/000
تراکت تحریر A5 5000 عدد 1/486/000 1/863/000
تراکت گلاسه A6 تعداد قیمت چاپ یکرو قیمت چاپ دورو
تراکت گلاسه A6 1000 عدد 322/000 452/000
تراکت گلاسه A6 2000 عدد 523/000 677/000
تراکت گلاسه A6 5000 عدد 1/114/000 1/304/000
تراکت تحریر A6 تعداد قیمت چاپ یکرو قیمت چاپ دورو
تراکت تحریر A6 1000 عدد 247/000 378/000
تراکت تحریر A6 2000 عدد 374/000 522/000
تراکت تحریر A6 5000 عدد 742/000 931/000

معرفی پکیج های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی 1402

مشخصات فنی پکیج های انتخابات مجلس شورای اسلامی

مشخصات

• ابعاد کارت ویزیت :  8/5×4/8
• جنس کارت ویزیت : مقوا گلاسه
• گرماژ : 300 گرم
• چاپ : چهار رنگ افست ( تمام رنگی )
• وجه : یکرو / دورو با توجه به پیکج انتخابی
• روکش : بدون روکش
• زمان تحویل : 5 الی 6 روز کاری پس از تایید فایل چاپی

مشخصات

• ابعاد تراکت :  A5 / A6
• جنس تراکت : کاغذ تحریر
• گرماژ : 80 گرم
• چاپ : چهار رنگ افست ( تمام رنگی )
• وجه : یکرو / دورو با توجه به پیکج انتخابی
• روکش : بدون روکش
• زمان تحویل : 3 الی 4 روز کاری پس از تایید فایل چاپی

مشخصات

• ابعاد بروشور :  A4
• جنس بروشور : کاغذ گلاسه
• گرماژ : 135 گرم
• چاپ : چهار رنگ افست ( تمام رنگی )
• وجه : دورو
• روکش : بدون روکش
• زمان تحویل : 5 الی 6 روز کاری پس از تایید فایل چاپی

مشخصات

• ابعاد پوستر :  48×17 / A3 / 50×70
• جنس پوستر : کاغذ تحریر
• گرماژ : 80 گرم
• چاپ : چهار رنگ افست ( تمام رنگی )
• وجه : یکرو
• روکش : بدون روکش
• زمان تحویل : 3 الی 4 روز کاری پس از تایید فایل چاپی

مشخصات

• ابعاد تقوم :  A3
• جنس تقویم : کاغذ گلاسه
• گرماژ : 135 گرم
• چاپ : چهار رنگ افست ( تمام رنگی )
• وجه : یکرو
• روکش : بدون روکش
• زمان تحویل : 4 الی 5 روز کاری پس از تایید فایل چاپی

مشخصات

• ابعاد  :  ابعاد آزاد (دلخواه)
• جنس  : بنر
• چاپ : چهار رنگ افست ( تمام رنگی )
• وجه : یکرو
• زمان تحویل : 1 روز کاری پس از تایید فایل چاپی