انواع پکیج های ویژه انتخابات شورای شهر بر اساس نیاز های شما

چاپ با طراحی رایگان

با انتخاب پکیج های انتخاباتی در وقت و هزینه های خود صرفه جویی کنید.

پکیج ها به صورتی طراحی شده که بیشترین بازدهی را با کمترین هزینه برای مشتریان برقرار کند

قیمت پکیج های انتخاباتی بر اساس میلیون می باشد

پکیج ها به صورت پیشنهادی می باشد و چنانچه شما پکیجی خاص با تعداد و جنس هایی متفاوت در نظر داشته باشید قابل اجراست

ارسال به سراسر کشور بدون محدودیت شهر و استان

پکیج شماره 1

تومان3466
 • کارت ویزیت یکرو گلاسه 5000 عدد
 • تراکت A6 تحریر یکرو 5000 عدد
 • تراکت A5 تحریر یکرو 5000 عدد
 • بروشور A4 دورو گلاسه (ندارد)
 • پوستر A3 یکرو تحریر 2000 عدد
 • پوستر یکرو 50×70 سانتی متر تحریر (ندارد)
 • پوستر نواری 17×48 سانتی متر 2000 عدد
 • تقویم دیواری A3 گلاسه (ندارد)
 • تقویم جیبی گلاسه 9×8 سانتی متر (ندارد)

پکیج شماره 2

تومان6056
 • کارت ویزیت یکرو گلاسه 10/000 عدد
 • تراکت A6 تحریر یکرو 20/000 عدد
 • تراکت A5 تحریر یکرو 10/000 عدد
 • بروشور A4 دورو گلاسه 1000 عدد
 • پوستر A3 یکرو تحریر 2000 عدد
 • پوستر یکرو 50×70 سانتی متر تحریر (ندارد)
 • پوستر نواری 17×48 سانتی متر 2000 عدد
 • تقویم دیواری A3 گلاسه (ندارد)
 • تقویم جیبی گلاسه 9×8 سانتی متر 1000 عدد

پکیج شماره 3

تومان7713
 • کارت ویزیت یکرو گلاسه 15/000 عدد
 • تراکت A6 تحریر یکرو 20/000 عدد
 • تراکت A5 تحریر یکرو 15/000 عدد
 • بروشور A4 دورو گلاسه 1000 عدد
 • پوستر A3 یکرو تحریر 5000 عدد
 • پوستر یکرو 50×70 سانتی متر تحریر (ندارد)
 • پوستر نواری 17×48 سانتی متر (ندارد)
 • تقویم دیواری A3 گلاسه 1000 عدد
 • تقویم جیبی گلاسه 9×8 سانتی متر (ندارد)

پکیج شماره 4

تومان9948
 • کارت ویزیت دورو گلاسه 15/000 عدد
 • تراکت A6 تحریر یکرو 20/000 عدد
 • تراکت A5 تحریر یکرو 15/000 عدد
 • بروشور A4 دورو گلاسه 1000 عدد
 • پوستر A3 یکرو تحریر 5000 عدد
 • پوستر یکرو 50×70 سانتی متر تحریر 1000 عدد
 • پوستر نواری 17×48 سانتی متر (ندارد)
 • تقویم دیواری A3 گلاسه 1000 عدد
 • تقویم جیبی گلاسه 9×8 سانتی متر (ندارد)

پکیج شماره 5

تومان15828
 • کارت ویزیت یکرو گلاسه 30/000 عدد
 • تراکت A6 تحریر یکرو 30/000 عدد
 • تراکت A5 تحریر یکرو 20/000 عدد
 • بروشور A4 دورو گلاسه 2000 عدد
 • پوستر A3 یکرو تحریر 10/000 عدد
 • پوستر یکرو 50×70 سانتی متر تحریر 1000 عدد
 • پوستر نواری 17×48 سانتی متر 2000 عدد
 • تقویم دیواری A3 گلاسه (ندارد)
 • تقویم جیبی گلاسه 9×8 سانتی متر 3000 عدد

پکیج شماره 6

تومان33540
 • کارت ویزیت دورو گلاسه 50/000 عدد
 • تراکت A6 تحریر دورو 50/000 عدد
 • تراکت A5 تحریر یکرو 30/000 عدد
 • بروشور A4 دورو گلاسه 5000 عدد
 • پوستر A3 یکرو تحریر 25/000 عدد
 • پوستر یکرو 50×70 سانتی متر تحریر 2000 عدد
 • پوستر نواری 17×48 سانتی متر 2000 عدد
 • تقویم دیواری A3 گلاسه 5000 عدد
 • تقویم جیبی گلاسه 9×8 سانتی متر 5000 عدد

تعرفه چاپ کارت ویزیت انتخاباتی

نوع جنسسایزتیراژقیمتزمان تحویل
کارت ویزیت سلفون براق یکرو8.5×4.8100078/0003 روز کاری
کارت ویزیت سلفون براق دورو8.5×4.81000102/0004 روز کاری
کارت ویزیت سلفون براق – مات دورگرد حرارتی6×91000137/0007 روز کاری
کارت ویزیت سلفون براق – مات دورگرد دورو فوری6×91000143/0004 روز کاری
کارت ویزیت سلفون مات یکرو8.5×4.8100078/0003 روز کاری
کارت ویزیت سلفون مات دورو8.5×4.81000102/0004 روز کاری
کارت ویزیت گلاسه بدون روکش یکرو8.5×4.8100066/0005 روز کاری
کارت ویزیت گلاسه بدون روکش دورو8.5×4.8100077/0005 روز کاری
کارت ویزیت لمینت براق بزرگ دورو6×91000269/0007 روز کاری
کارت ویزیت لمینت براق بزرگ دورو فوری6×91000275/0004 روز کاری
کارت ویزیت لمینت مات بزرگ دورو6×91000390/0007 روز کاری
کارت ویزیت لمینت مات بزرگ دورو فوری6×91000396/0004 روز کاری
کارت ویزیت لمینت برجسته بزرگ دورو6×91000286/0007 روز کاری

در چاپ کارت ویزیت های انتخاباتی تعداد بالا ، بر اساس قیمت های فوق ضرب می شود

تعرفه چاپ بنر انتخاباتی

نوع جنسسایزقیمت هر متر مربع
بنر ایرانیمتر مربع (1×1 متر) مبنای محاسبه25/000
بنر چینیمتر مربع (1×1 متر) مبنای محاسبه25/600

چاپ بنر در ابعاد دلخواه و آزاد می باشد بدون محدودیت سایز ، که بر قیمت هر قطعه بنر بر اساس متر مربع محاسبه می شود .

هزینه هر عدد منگنه 2/000 تومان و هزینه هر سمت لیفه (مخصوص داربست) 20/000 تومان می باشد

تعرفه چاپ بروشور انتخاباتی

نوع جنسسایزتیراژقیمت (تومان)زمان تحویل
بروشور A4 گلاسه با خط تا29×201000645/0007 روز کاری
بروشور A4 گلاسه با خط تا29×2020001/062/0007 روز کاری
بروشور A4 تحریر با خط تا29×201000542/0007 روز کاری
بروشور A4 تحریر با خط تا29×202000853/0007 روز کاری

تعرفه چاپ پوستر انتخاباتی

سایزتعدادتحریر 80 گرمگلاسه 135گرم
28×40 سانتی متر1000823/0001/040/000
28×40 سانتی متر20001/285/0001/719/000
28×40 سانتی متر50002/475/0003/570/000
سایزتعدادتحریر 80 گرمگلاسه 135گرم
35×50 سانتی متر10001/020/0001/320/000
35×50 سانتی متر20001/650/0002/240/000
سایزتعدادتحریر 80 گرمگلاسه 135گرم
45×60 سانتی متر10001/860/0002/200/000
45×60 سانتی متر20002/960/0003/650/000
سایزتعدادتحریر 80 گرمگلاسه 135گرم
50×70 سانتی متر10001/980/0002/575/000
50×70 سانتی متر20003/190/0004/390/000

تعرفه چاپ تراکت انتخاباتی

تراکت گلاسه A3تعدادقیمت چاپ یکروقیمت چاپ دورو
تراکت گلاسه A31000 عدد1/040/0001/310/000
تراکت گلاسه A32000 عدد1/569/0002/034/000
تراکت گلاسه A35000 عدد3/570/0003/950/000
تراکت تحریر A3تعدادقیمت چاپ یکروقیمت چاپ دورو
تراکت تحریر A31000 عدد673/000924/000
تراکت تحریر A32000 عدد1/135/0001/436/000
تراکت تحریر A35000 عدد2/325/0002/656/000
تراکت گلاسه A4تعدادقیمت چاپ یکروقیمت چاپ دورو
تراکت گلاسه A41000 عدد440/000565/000
تراکت گلاسه A42000 عدد754/000902/000
تراکت گلاسه A45000 عدد1650/0001/826/000
تراکت تحریر A4تعدادقیمت چاپ یکروقیمت چاپ دورو
تراکت تحریر A41000 عدد342/000462/000
تراکت تحریر A42000 عدد545/000693/000
تراکت تحریر A45000 عدد1/122/0001/298/000
تراکت گلاسه A5تعدادقیمت چاپ یکروقیمت چاپ دورو
تراکت گلاسه A51000 عدد220/000283/000
تراکت گلاسه A52000 عدد377/000451/000
تراکت گلاسه A55000 عدد825/000913/000
تراکت تحریر A5تعدادقیمت چاپ یکروقیمت چاپ دورو
تراکت تحریر A51000 عدد168/000231/000
تراکت تحریر A52000 عدد273/000346/000
تراکت تحریر A55000 عدد561/000649/000
تراکت گلاسه A6تعدادقیمت چاپ یکروقیمت چاپ دورو
تراکت گلاسه A61000 عدد110/000142/000
تراکت گلاسه A62000 عدد189/000225/000
تراکت گلاسه A65000 عدد412/000456/000
تراکت تحریر A6تعدادقیمت چاپ یکروقیمت چاپ دورو
تراکت تحریر A61000 عدد85/000115/000
تراکت تحریر A62000 عدد136/000174/000
تراکت تحریر A65000 عدد280/000325/000

معرفی پکیج های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی 1403

مشخصات فنی پکیج های انتخابات مجلس شورای اسلامی

مشخصات

• ابعاد کارت ویزیت :  8/5×4/8
• جنس کارت ویزیت : مقوا گلاسه
• گرماژ : 300 گرم
• چاپ : چهار رنگ افست ( تمام رنگی )
• وجه : یکرو / دورو با توجه به پیکج انتخابی
• روکش : بدون روکش
• زمان تحویل : 5 الی 6 روز کاری پس از تایید فایل چاپی

مشخصات

• ابعاد تراکت :  A5 / A6
• جنس تراکت : کاغذ تحریر
• گرماژ : 80 گرم
• چاپ : چهار رنگ افست ( تمام رنگی )
• وجه : یکرو / دورو با توجه به پیکج انتخابی
• روکش : بدون روکش
• زمان تحویل : 3 الی 4 روز کاری پس از تایید فایل چاپی

مشخصات

• ابعاد بروشور :  A4
• جنس بروشور : کاغذ گلاسه
• گرماژ : 135 گرم
• چاپ : چهار رنگ افست ( تمام رنگی )
• وجه : دورو
• روکش : بدون روکش
• زمان تحویل : 5 الی 6 روز کاری پس از تایید فایل چاپی

مشخصات

• ابعاد پوستر :  48×17 / A3 / 50×70
• جنس پوستر : کاغذ تحریر
• گرماژ : 80 گرم
• چاپ : چهار رنگ افست ( تمام رنگی )
• وجه : یکرو
• روکش : بدون روکش
• زمان تحویل : 3 الی 4 روز کاری پس از تایید فایل چاپی

مشخصات

• ابعاد تقوم :  A3
• جنس تقویم : کاغذ گلاسه
• گرماژ : 135 گرم
• چاپ : چهار رنگ افست ( تمام رنگی )
• وجه : یکرو
• روکش : بدون روکش
• زمان تحویل : 4 الی 5 روز کاری پس از تایید فایل چاپی

مشخصات

• ابعاد  :  ابعاد آزاد (دلخواه)
• جنس  : بنر
• چاپ : چهار رنگ افست ( تمام رنگی )
• وجه : یکرو
• زمان تحویل : 1 روز کاری پس از تایید فایل چاپی