چاپخانه مجهز

پایین ترین قیمت

تضمین کیفیت

پشتیبانی قوی

کنترل فایل ها

تعرفه چاپ پاکت عکس گلاسه

نوع محصول تعداد سایز قیمت (تومان)
پاکت عکس کاغذ گلاسه چاپ تمام رنگی 1000 7×10 889/000
پاکت عکس کاغذ گلاسه چاپ تمام رنگی 2000 7×10 1/642/000
پاکت عکس کاغذ گلاسه چاپ تمام رنگی 5000 7×10 3/862/000

تعرفه چاپ پاکت عکس تحریر

نوع محصول تعداد سایز قیمت (تومان)
پاکت عکس کاغذ تحریر چاپ تمام رنگی 1000 7×10 779/000
پاکت عکس کاغذ تحریر چاپ تمام رنگی 2000 7×10 1/422/000
پاکت عکس کاغذ تحریر چاپ تمام رنگی 5000 7×10 3/309/000

معرفی جنس پاکت عکس و پاکت عکاسی

مشخصات فنی و قالب طراحی پاکت عکاسی