تعرفه چاپ تراکت A3

تراکت گلاسه A3تعدادقیمت چاپ یکروقیمت چاپ دورو
تراکت گلاسه A31000 عدد2/347/0003/247/000
تراکت گلاسه A32000 عدد3/910/0004/920/000
تراکت گلاسه A35000 عدد8/520/0009/840/000
تراکت تحریر A3تعدادقیمت چاپ یکروقیمت چاپ دورو
تراکت تحریر A31000 عدد1/704/0002/572/000
تراکت تحریر A32000 عدد2/637/0003/643/000
تراکت تحریر A35000 عدد5/280/0006/604/000

تعرفه چاپ تراکت A4

تراکت گلاسه A3تعدادقیمت چاپ یکروقیمت چاپ دورو
تراکت گلاسه A41000 عدد1/173/0001/610/000
تراکت گلاسه A42000 عدد1/956/0002/460/000
تراکت گلاسه A45000 عدد4/260/0004/925/000
تراکت تحریر A4تعدادقیمت چاپ یکروقیمت چاپ دورو
تراکت تحریر A41000 عدد852/0001/286/000
تراکت تحریر A42000 عدد1/318/0001/821/000
تراکت تحریر A45000 عدد2/640/0003/302/000

تعرفه چاپ تراکت A5

تراکت گلاسه A5تعدادقیمت چاپ یکروقیمت چاپ دورو
تراکت گلاسه A51000 عدد578/000800/000
تراکت گلاسه A52000 عدد973/0001/226/000
تراکت گلاسه A55000 عدد2/124/0002/460/000
تراکت تحریر A5تعدادقیمت چاپ یکروقیمت چاپ دورو
تراکت تحریر A51000 عدد426/000644/000
تراکت تحریر A52000 عدد655/000908/000
تراکت تحریر A55000 عدد1/318/0001/648/000

تعرفه چاپ تراکت A6

تراکت گلاسه A6تعدادقیمت چاپ یکروقیمت چاپ دورو
تراکت گلاسه A61000 عدد290/000399/000
تراکت گلاسه A62000 عدد487/000610/000
تراکت گلاسه A65000 عدد1/056/0001/224/000
تراکت تحریر A6تعدادقیمت چاپ یکروقیمت چاپ دورو
تراکت تحریر A61000 عدد210/000318/000
تراکت تحریر A62000 عدد324/000451/000
تراکت تحریر A65000 عدد657/000822/000

تعرفه چاپ تراکت B4

تراکت گلاسه B4تعدادقیمت چاپ یکروقیمت چاپ دورو
تراکت گلاسه B41000 عدد1/746/0002/484/000
تراکت گلاسه B42000 عدد2/901/0003/789/000
تراکت گلاسه B45000 عدد6/249/0007/440/000
تراکت تحریر B4تعدادقیمت چاپ یکروقیمت چاپ دورو
تراکت تحریر B41000 عدد1/270/0002/006/000
تراکت تحریر B42000 عدد1/954/0002/841/000
تراکت تحریر B45000 عدد3/878/0005/068/000

تعرفه چاپ تراکت B5

تراکت گلاسه B5تعدادقیمت چاپ یکروقیمت چاپ دورو
تراکت گلاسه B51000 عدد852/0001/236/000
تراکت گلاسه B52000 عدد1/442/0001/885/000
تراکت گلاسه B55000 عدد3/120/0003/705/000
تراکت تحریر B5تعدادقیمت چاپ یکروقیمت چاپ دورو
تراکت تحریر B51000 عدد626/000998/000
تراکت تحریر B52000 عدد969/0001/408/000
تراکت تحریر B55000 عدد1/932/0002/529/000

تعرفه چاپ تراکت B6

تراکت گلاسه B6تعدادقیمت چاپ یکروقیمت چاپ دورو
تراکت گلاسه B61000 عدد432/000618/000
تراکت گلاسه B62000 عدد729/000937/000
تراکت گلاسه B65000 عدد1/555/0001/850/000
تراکت تحریر B6تعدادقیمت چاپ یکروقیمت چاپ دورو
تراکت تحریر B61000 عدد311/000496/000
تراکت تحریر B62000 عدد482/000698/000
تراکت تحریر B65000 عدد960/0001/260/000

معرفی جنس تراکت

مشخصات فنی و قالب طراحی تراکت ها

مشخصات

ابعاد : 29×40
جنس : کاغذ گلاسه / کاغذ تحریر
گرماژ : گلاسه 120 گرم / تحریر 80 گرم
چاپ : چهار رنگ افست ( تمام رنگی )
وجه : یکرو / دورو
روکش : ندارد
تعداد : از 1000 ، 2000 و  5000 عدد
زمان تحویل : 7 روز کاری پس از تایید فایل چاپی

نکات طراحی

• در هنگام طراحی به راهنمای قالب محصول دقت فرمایید.

• رعایت نیم سانتی متر خلاصی برش را از هر سمت تراکت را رعایت کنید و در نواحی خلاصی، لوگو و یا نوشته قرار ندهید چرا که احتمال برش وجود دارد.

توصیه می‌کنیم برای این که پوستر شما در چاپ، دچار افت کیفیت نشود، حتما نکات و رویه‌های طراحی قسمت راهنمای سایت را مرور نموده و آن‌ها را در طراحی خود بکار بگیرید. پوستر خود را در یکی از اندازه‌های زیر طراحی کنید، همچنین برای انجام این کار می‌توانید قالب‌های آماده شده پوستر را از قسمت زیر دانلود کرده (در فرمت‌ tiff) و آن را مبنای طراحی خود قرار دهید.

مشخصات

ابعاد : 20×29
جنس : کاغذ گلاسه / کاغذ تحریر / کاغذ کرافت
گرماژ : گلاسه 120 گرم / تحریر 80 گرم / کرافت 80 گرم
چاپ : چهار رنگ افست ( تمام رنگی )
وجه : یکرو / دورو
روکش : ندارد
تعداد : از 1000 ، 2000 و  5000 عدد
زمان تحویل : گلاسه و تحریر 7 روز کاری و کرافت 10 روز کاری پس از تایید فایل چاپی

نکات طراحی

• در هنگام طراحی به راهنمای قالب محصول دقت فرمایید.

• رعایت نیم سانتی متر خلاصی برش را از هر سمت تراکت را رعایت کنید و در نواحی خلاصی، لوگو و یا نوشته قرار ندهید چرا که احتمال برش وجود دارد.

توصیه می‌کنیم برای این که تراکت شما در چاپ، دچار افت کیفیت نشود، حتما نکات و رویه‌های طراحی قسمت راهنمای سایت را مرور نموده و آن‌ها را در طراحی خود بکار بگیرید. تراکت خود را در یکی از اندازه‌های زیر طراحی کنید، همچنین برای انجام این کار می‌توانید قالب‌های آماده شده تراکت را از قسمت زیر دانلود کرده (در فرمت‌ tiff) و آن را مبنای طراحی خود قرار دهید.

مشخصات

ابعاد : 14×20
جنس : کاغذ گلاسه / کاغذ تحریر / کاغذ کرافت
گرماژ : گلاسه 120 گرم / تحریر 80 گرم / کرافت 80 گرم
چاپ : چهار رنگ افست ( تمام رنگی )
وجه : یکرو / دورو
روکش : ندارد
تعداد : از 1000 ، 2000 و  5000 عدد
زمان تحویل : گلاسه و تحریر 7 روز کاری و کرافت 10 روز کاری پس از تایید فایل چاپی

نکات طراحی

• در هنگام طراحی به راهنمای قالب محصول دقت فرمایید.

• رعایت نیم سانتی متر خلاصی برش را از هر سمت تراکت را رعایت کنید و در نواحی خلاصی، لوگو و یا نوشته قرار ندهید چرا که احتمال برش وجود دارد.

توصیه می‌کنیم برای این که تراکت شما در چاپ، دچار افت کیفیت نشود، حتما نکات و رویه‌های طراحی قسمت راهنمای سایت را مرور نموده و آن‌ها را در طراحی خود بکار بگیرید. تراکت خود را در یکی از اندازه‌های زیر طراحی کنید، همچنین برای انجام این کار می‌توانید قالب‌های آماده شده کارت ویزیت را از قسمت زیر دانلود کرده (در فرمت‌ tiff) و آن را مبنای طراحی خود قرار دهید.

مشخصات

ابعاد : 10×14
جنس : کاغذ گلاسه / کاغذ تحریر / کاغذ کرافت
گرماژ : گلاسه 120 گرم / تحریر 80 گرم / کرافت 80 گرم
چاپ : چهار رنگ افست ( تمام رنگی )
وجه : یکرو / دورو
روکش : ندارد
تعداد : از 1000 ، 2000 و  5000 عدد
زمان تحویل : گلاسه و تحریر 7 روز کاری و کرافت 10 روز کاری پس از تایید فایل چاپی

نکات طراحی

• در هنگام طراحی به راهنمای قالب محصول دقت فرمایید.

• رعایت نیم سانتی متر خلاصی برش را از هر سمت تراکت را رعایت کنید و در نواحی خلاصی، لوگو و یا نوشته قرار ندهید چرا که احتمال برش وجود دارد.

توصیه می‌کنیم برای این که تراکت شما در چاپ، دچار افت کیفیت نشود، حتما نکات و رویه‌های طراحی قسمت راهنمای سایت را مرور نموده و آن‌ها را در طراحی خود بکار بگیرید. تراکت خود را در یکی از اندازه‌های زیر طراحی کنید، همچنین برای انجام این کار می‌توانید قالب‌های آماده شده تراکت را از قسمت زیر دانلود کرده (در فرمت‌ tiff) و آن را مبنای طراحی خود قرار دهید.