ثبت سفارش چاپ ساک دستی

ساک دستی کاغذی

مقوا گلاسه 170 و 250 گرم , ایندربرد 250 گرم , کرافت 125 گرم

ساک دستی پارچه ای

پارچه 60 گرم و 90 گرم , دسته پانچی و زنبیلی همراه با چاپ